in

phool choon pan kanta ne pyar karu chu

phool choon pan kanta ne pyar karu chu….
zindagii che pan maut no swikar karu chu…
Aree! jivan ma ek bhool hoon var-m-var karu chu…
manvi choon ne manvi ne pyar karu chu.

DOSTI Ki Khoj Nahi Hoti

Mana Ke Me ameer nahi