in

Lakhu To Lakhta Kalam Atke 6e

Lakhu To Lakhta Kalam Atke 6e
Tamne Yad Karta Dil Na Taar Ranke 6e
Mota Manso Amne Yaad Nahi Kare Ae Khabar 6e
6ata Najar Vare Vare Atke 6e.

Bhahut roya tha jab mera janam hua tha

Shayri Lakhvi Kai Masti Nathi