in

Aapi shake to pyar mangu chu

Aapi shake to pyar mangu chu.
Sacha hriday thi taro sangaath mangu chu.
Karje na chinta, pyar maate pran pan aapish.
Senkdo chhe hisaab, hu kya udhar mangu chu….

Rah JoJo Tamri Hu Yad Thai Ne Aavis

A Man who truly loves you will be angry