in

કોઈ કહે છે તો, કોઈ છુપાવે છે

કોઈ કહે છે તો, કોઈ છુપાવે છે.
કોઈ તડપે છે તો, કોઈ તડપાવે છે.
પ્રેમ તો બધા કરે છે પણ,
કોઈ આજ્માવે છે તો, કોઈ નિભાવે છે..

Prem chhe juno pan kabulat kon kare

PANKHO vina ni UDAN bharu chu