in

Toota hua trust

Latest whatsapp status on trust

Toota hua trust
aur guzra hua waqt
kabhi wapis nahi aata

Kaun kehta hai

Kaun kehta hai

latest tanhai shayari 2019

Wahi log aksar akele reh jate hai