in

Woh azab shakhs tha ae zindagi

Woh azab shakhs tha ae zindagi jise samajh bhi na samajh saka,
Mujhe chahta bhi ghazab ka tha mujhe chorkar bhi chala gaya.

Me fanaa ho gaya afsos woh badla bhi nahi

jis waqt khuda ne tumhe banaya hoga