in

Main woh khoyi h0wi cheez hoon

Tumhara naam lene se mujhe sab jaan jaate hai,
Main woh khoyi h0wi cheez hoon, jis ka pata tum ho….

Rooth jana chorde

Bahut chaha magar unhe bhula na sake