in

Sukh, Shanti, Samadhan, Samruddhi

Sukh, Shanti, Samadhan, Samruddhi, Aaishwarya, Arogya, Pratishtha ya Saptarangi Divya ni aaple Jeevan Prakashmay hovo.By Ramu
Happy Deepavali

aaj se aap ke yaha

With gleam of Diyas